Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/815
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Bùi, Tường Minh
Lưu, Hồng Ngọc
Keywords: Dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế
Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế. Đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ người nộp thuế tại CụcThuế tỉnh Vĩnh phúc nhằm chỉ ra những kết quả thu được, hạn chế, các nguyên nhân. Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/815
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Luu Hong Ngoc.pdf
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.