Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/816
Title: Giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Bùi, Tường Minh
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Quản lý thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Từ những đánh giá và nghiên cứu thực tiễn về công tác quản lý thuế nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ nhưng tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thuế TNDN. Phân tích đánh giá được thực trạng công tác quản lý thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số giải pháp tăng cường toàn diện có tính khả thi đối với công tác quản lý thuế TNDN tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/816
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Nguyen Thanh Trung.pdf
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.