Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/826
Title: Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá hiệu quả việc sử dụng nhựa đường 40/50 cho hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall – Phạm vi sử dụng trong điều kiện Việt Nam
Authors: TS.Trần, Trung Hiếu
Kim, Văn Huy
Keywords: Nghiên cứu
hỗn hợp bê tông nhựa
phương pháp Marshall
phương pháp Marshall
Công trình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của hỗn hợp bê tông nhựa đó là chất lượng của nhựa đường và việc sử sụng loại nhựa đường phù hợp với đặc điểm khai thác của công trình. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đi sâu vào việc nâng cao chất lượng nhựa đường sử dụng trong hỗn hợp bê tông nhựa. Có thể kể đến các loại nhựa đường polymer, nhựa đường sử dụng các loại phụ gia cho hỗn hợp nhựa đường (như phụ gia dạng hạt SBS, phụ gia TPS, phụ gia PR-Plast, phụ gia dạng sợi, phụ gia tăng cường dính bám...). Một hướng nghiên cứu khác đi sâu vào việc xác định, lựa chọn loại nhựa phù hợp với đặc điểm khai thác của kết cấu mặt đường bê tông nhựa, nhằm kiểm soát được các đặc tính nhạy cảm về nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa, xem xét đến điều kiện làm làm việc của môi trường đồng thời với lưu lượng, tốc độ của phương tiện giao thông thiết kế.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/826
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.L.V Kim Văn Huy.pdf
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.