Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/827
Title: Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá khả năng sử dụng bột đá thu hồi mỏ đá Kiện Khê-Hà Nam thay thế bột khoáng trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng
Authors: TS.Trần, Trung Hiếu
Nguyễn, Văn Công
Keywords: Nghiên cứu thực nghiệm
hỗn hợp bê tông nhựa nóng
đánh giá khả năng sử dụng bột đá thu hồi mỏ đá Kiện Khê-Hà Nam
công trình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Bê tông nhựa (BTN) là loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong kết cấu mặt đường giao thông trên thế giới và tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, bài toán nghiên cứu cải thiện chất lượng bê tông nhựa dành được sự quan tâm lớn của toàn ngành giao thông vận tải, thể hiện ở nhiều công trình nghiên cứu, các hội nghị khoa học, hệ thống tiêu chuẩn mới được xây dựng. Gần đây, Bộ GTVT đã ban hành nhiều Quyết định, chỉ thị, Quy định tạm thời,... đưa ra các chỉ thị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng mặt đường bê tông nhựa. Trong năm 2014, Bộ GTVT đã ban hành liên tiếp 03 văn bản có nhiều thay đổi lớn về quản lý chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng cho công trình giao thông (Thông tư 27/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông; Quyết định 858/QĐ-BGTVT năm 2014 Ban hành Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn; Quyết định 1617/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị wheel tracking).
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/827
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. LV Nguyễn Văn Công.pdf
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.