Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/828
Title: Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá khả năng sử dụng bột đá thu hồi mỏ đá Kiện Khê-Hà Nam thay thế bột khoáng trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Nguyễn, Văn Công
Keywords: Bê tông nhựa
Bột khoáng
Bột đá thu hồi
Phương pháp Marshall
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: - Mục tiêu chính là đánh giá chất lượng bột đá thu hồi ở mỏ đá Kiện Khê,Hà Nam từ trạm trộn BTN để thay thế bột khoáng trong sản xuất BTN nóng,ứng dụng cho các công trình giao thông đường bộ. - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng, nghiên cứu đưa ra được quy trình chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng bột đá thu hồi mỏ đá Kiện Khê, Hà Nam từ trạm trộn BTN để thay thế bột khoáng trong sản xuất BTN nóng.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/828
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. LV Nguyễn Văn Công.pdf
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.