Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/831
Title: Nghiên cứu tính toán tường đinh đất gia cố ổn định mái dốc dưới tác dụng của tải trọng địa chấn ở Phú Thọ
Authors: TS. Nguyễn, Thị Thu Ngà
Đỗ, Xuân Thành
Keywords: Ổn định mái dốc
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Địa chấn
Đinh đất
Phú Thọ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Luận văn nghiên cứu tổng quan về các phương pháp gia cố mái dốc và công nghệ tường đinh đất. Cơ sở tính toán, thiết kế ổn định mái dốc bằng tường đinh đất. Ứng dụng kết quả vào tính toán thiết kế ổn định mái dốc tại khu vực Phú Thọ
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/831
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đỗ Xuân Thành.docx
  Restricted Access
6.71 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.