Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/834
Title: Nghiên cứu giải bài toán tính toán kết cấu áo đường mềm hai lớp hoặc nhiều lớp bằng phương pháp giải tích dựa theo phương pháp Burmister
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Vũ, Quốc Huy
Keywords: Hai lớp hoặc nhiều lớp
Phương pháp giải tích
Phương pháp Burmister
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Đề tài nêu lên tổng quan về các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm hiện nay. Cơ sở lý thuyết của phương pháp thiết kế Kết cấu áo đường bằng phương pháp giải tích dựa theo phương pháp Burmaster. Ứng dụng của bài toán tính toán kết cấu áo đường mềm hai lớp hoặc ba lớp ( bằng phần mềm Mathlab).
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/834
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.LV.VuQuocHuy.pdf
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.