Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2022-03-02T09:27:09Z-
dc.date.available2022-03-02T09:27:09Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/842-
dc.description.abstractChuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định trách nhiệm của người soát xét việc kiểm soát chất lượng trong một cuộc kiểm toán. Chuẩn mực này cần được áp dụng trong mối liên hệ với chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherBộ Tài Chínhvi
dc.subjectChuẩn mực kiểm toánvi
dc.titleHỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)vi
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.CMKT so 220 (26.03.201).doc
  Restricted Access
266.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.