Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/85
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Vương, Thị Bạch Tuyết-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Lan Anh-
dc.date.accessioned2021-09-27T07:13:24Z-
dc.date.available2021-09-27T07:13:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/85-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần 32. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần 32.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tảivi
dc.subjectKế toánvi
dc.subjectcông tác kế toánvi
dc.titleHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần 32vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Pham Thi Lan Anh.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.