Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/86
Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn
Authors: TS.Chu, Thị Bích Hạnh
Nguyễn, Thị Thu Thảo
Keywords: Kế toán chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm xây dựng
Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng; đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây dựng hiện nay Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/86
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyen Thi Thu Thao.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.