Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/87
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc cho đến năm 2025
Authors: TS. Trần, Thế Tuân
Nguyễn, Thị Thanh Nga
Keywords: FDI
Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Năng lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu về năng lực cạnh tranh, số lượng và chất lượng dòng vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tại thời điểm hiện nay, từ đó có nhận định về những ưu, nhược điểm và đưa ra giải pháp khắc phục và nâng cao năng lực cạnh tranh tăng cường thu hút vốn FDI vào Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/87
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyen Thi Thanh Nga.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.