Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/893
Title: Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá hiệu quả việc sử dụng nhựa đường 40/50 cho hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall – Phạm vi sử dụng trong điều kiện Việt Nam
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Kim, Văn Huy
Keywords: Bê tông nhựa
Phương pháp Marshall
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Tổng quan về đặc điểm hỗn hợp bê tông nhựa và nhựa đường. Nghiên cứu vật liệu nhựa đường 40/50 của petrolimex để thiết kế thành phần bê tông nhưa. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá đặc tính của hỗn hợp bê tông nhưạ có sử dụng nhựa đường 40/50.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/893
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Kim Van Huy.pdf
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.