Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/897
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại GPBank chi nhánh Ba Đình
Authors: TS.Vũ, Thị Hải Anh
Trương, Thị Hường
Keywords: Dịch vụ khách hàng cá nhân
GPBank
Quản trị kinh doanh
Chi nhánh Ba Đình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ và hoạt động chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng cùng với việc lựa chọn mô hình chất lượng dịch vụ phù hợp để đo lường chất lượng tại Ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại GPBank chi nhánh Ba Đình trên cơ sở đánh mức độ hài lòng của khách hàng. Đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng dich vụ khách hàng cá nhân tại GPBank chi nhánh Ba Đình.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/897
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. TRUONG THI HUONG.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.