Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/901
Title: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án Xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: TS. Lý, Huy Tuấn
Trần, Tiến Cường
Keywords: Vốn đầu tư
Vốn ngân sách nhà nước
Ban quản lý dự án
Đầu tư xây dựng
Vĩnh phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học công nghệ GTVT
Abstract: Hệ thống hóa và tổng quan những lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tư, đặc biệt các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lạc; xác định những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần quản lý vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lạc trong những năm tới.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/901
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.TranTienCuong.pdf.pdf
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.