Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Văn Dần
Kinh Tế Học Vĩ Mô : Học Phần Kinh Tế Học Vĩ Mô Cơ Sở / Nguyễn Văn Dần
H. : NXB Lao động - Xã hội, 2007
319tr. ; 16cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
A5.:A5.00064-6
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M31.:M31.2.00001-50
Tổng số bản: 153
Số bản rỗi: 128 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh
Xác suất và thống kê / Phạm Thị Ninh Nhâm, Bùi Thị Lan Anh, Vũ Dũng
  
Bình phẩm, bình luận