Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Viết Thông
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông
H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009
491tr ; 14.5cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M25.:M25.7.00001-926
Tổng số bản: 926
Số bản rỗi: 742 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của ĐẢng Cộng Sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh
Giáo trình hoá học đại cương / Phạm Hồng Chuyên, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Cúc, Lư Thị Yến
  
Bình phẩm, bình luận