Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm Hồng Chuyên
Giáo trình hoá học đại cương / Phạm Hồng Chuyên, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Cúc, Lư Thị Yến
H. : Giao thông vận tải, 2014
267tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C14.:C14.00165-75
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M15.:M15.6.00001-435
TV- ĐHCNGTVT-VY: ĐVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
CVY14.:CVY14.00001-5
TV- ĐHCNGTVT-VY: MVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
MVY15.:MVY15.00001-95
Tổng số bản: 646
Số bản rỗi: 467 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông
Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kỹ thuật / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Thái Minh
Giáo trình vật lý đại cương 1 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Cường
  
Bình phẩm, bình luận