Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Clive Oxenden
New English file - Intermediate Student's Book and Workbook / Clive Oxenden
H. : Thời đại, 2013
244tr ; 19x27
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
G1.:G1.00168-77
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M35.:M35.2.00001-910
Tổng số bản: 920
Số bản rỗi: 831 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
New English file Pre - intermediate Studentsbook and Workbook / Clive Oxenden Christina Latham - Koenig Paul Selig
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh
  
Bình phẩm, bình luận