Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lương Công Lý, Vũ Thị Kiều Ly
Hướng dẫn ôn tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh : Dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận dành cho khối không thuộc chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh / Lương Công Lý, Vũ Thị Kiều Ly
H. : Khoa học Xã hội, 2019
280tr. ; 19x27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
E2.:E2.00406-9
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M25.:M25.11.00001-230
Tổng số bản: 234
Số bản rỗi: 52 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Kinh Tế Học Vĩ Mô : Học Phần Kinh Tế Học Vĩ Mô Cơ Sở / Nguyễn Văn Dần
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh
Toán 2 / Lê Thị Hậu, Vũ Xuân Nhâm
  
Bình phẩm, bình luận