Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê Thị Hậu
Toán 2 / Lê Thị Hậu, Vũ Xuân Nhâm
H. : Giao thông vận tải, 2016
234tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M1.:C13.00217-8, M7.13.00001-453
Tổng số bản: 455
Số bản rỗi: 250 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kỹ thuật / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Thái Minh
Giáo trình vật lý đại cương 1 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Cường
Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn
  
Bình phẩm, bình luận