CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   4752
 • Tổng số xếp giá:   66657
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   3
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình quản lý khai thác đường / Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Hoàng Long, Vũ ...
  2 Lũ lụt miền trung nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh / Nguyễn Lập Dân, ...
  3 Sa bồi luồng tàu vùng cảng Hải Phòng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống / ...
  4 Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ Việt Nam / Nguyễn Văn Cư
  5 Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý / Lê Văn Khoa (ch.b.), ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Toán 2 / Lê Thị Hậu, Vũ Xuân Nhâm (398)
  2 Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kỹ thuật / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần ... (372)
  3 Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của ĐẢng Cộng Sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý (357)
  4 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh (343)
  5 Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn (339)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   9/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện