CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   5000
 • Tổng số xếp giá:   68045
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   3
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến Bitum bằng các phần tử Nano dùng...
  2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trườn...
  3 Nghiên cứu giới hạn ổn định lật ngang của đoàn xe sơ mi rơ moóc khi quay vòng...
  4 web developer
  5 Office XP Professional
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của ĐẢng Cộng Sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý (470)
  2 Toán 2 / Lê Thị Hậu, Vũ Xuân Nhâm (457)
  3 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh (438)
  4 Xác suất và thống kê / Phạm Thị Ninh Nhâm, Bùi Thị Lan Anh, Vũ Dũng (425)
  5 Toán 3 / Hoàng Thị Cẩm Thạch, Vũ Dũng (398)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   1/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện