Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hoàng Thị Cẩm Thạch
Toán 3 / Hoàng Thị Cẩm Thạch, Vũ Dũng
H. : Giao thông vận tải, 2016
187tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C13.:C13.00219-23
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M7.:M7.14.00001-451
TV- ĐHCNGTVT-VY: ĐVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
CVY13.:CVY13.00010-2
TV- ĐHCNGTVT-VY: MVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
MVY7.:MVY7.00133-59
Tổng số bản: 486
Số bản rỗi: 330 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Sức bền vật liệu / Đoàn Lan Phương, Hoàng Quyết Chiến, Nguyễn Thị Thu Ngà
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Trương Xuân Toàn, Trịnh Xuân Cảng, Phan Thanh Nhàn
Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn
  
Bình phẩm, bình luận