Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Bài tập cơ lý thuyết : Phần tĩnh học và động học. Bộ môn cơ lý thuyết
H. : NXB Giao thông vận tải, 2010
122tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C9.:C9.00121-45, C9.00224-8, C9.00256
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M21.:M21.3.00001-00
Tổng số bản: 131
Số bản rỗi: 119 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông
Cơ lý thuyết / Chu Tạo Đoan. Tập 1, TĨnh học vật rắn và động học
New English file - Intermediate Student's Book and Workbook / Clive Oxenden
  
Bình phẩm, bình luận