Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trương Văn Toàn
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Trương Xuân Toàn, Trịnh Xuân Cảng, Phan Thanh Nhàn
H. : Giao thông vận tải, 2016
350tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C3.:C3.00127-31
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M8.:M8.7.00001-420
Tổng số bản: 425
Số bản rỗi: 76 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài giảng vật liệu học
Sức bền vật liệu / Đoàn Lan Phương, Hoàng Quyết Chiến, Nguyễn Thị Thu Ngà
Toán 3 / Hoàng Thị Cẩm Thạch, Vũ Dũng
  
Bình phẩm, bình luận