Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê Thị Ánh Tuyết
Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn
H. : Giao thông vận tải, 2016
171tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C12.:C12.00177-81
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M32.:M32.7.00001-807
TV- ĐHCNGTVT-VY: ĐVY   Sơ đồ
CVY12.:CVY12.00001-5
TV- ĐHCNGTVT-VY: MVY   Sơ đồ
MVY32.:MVY32.00001-15
Tổng số bản: 932
Số bản rỗi: 579 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình hoá học đại cương / Phạm Hồng Chuyên, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Cúc, Lư Thị Yến
Cơ học cơ sở / Nguyễn Thị Giang, Đỗ Quang Chấn, Bùi Gia Phi
Toán 2 / Lê Thị Hậu, Vũ Xuân Nhâm
  
Bình phẩm, bình luận