Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tô Văn Ban
Toán cao cấp : Dành cho khối ngành kinh tế / Tô Văn Ban, Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Văn Cần
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020
240tr. ; 16x24cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C13.:C13.00236-40
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M:M7.15.00001-90
Tổng số bản: 195
Số bản rỗi: 121 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Kinh Tế Học Vĩ Mô : Học Phần Kinh Tế Học Vĩ Mô Cơ Sở / Nguyễn Văn Dần
Xác suất và thống kê / Phạm Thị Ninh Nhâm, Bùi Thị Lan Anh, Vũ Dũng
Giáo trình thuế / Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phan Thuỳ Dương
  
Bình phẩm, bình luận