Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Văn Lịch
Giáo trình vật liệu cơ khí / Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Thị Nam
H. : Xây dựng, 2021
180tr. ; 24cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
B8.:B8.00671-3
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M:M6.10.00001-88
TV- ĐHCNGTVT-VY: ĐVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
BVY8.:BVY8.00004-6
Tổng số bản: 194
Số bản rỗi: 138 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kỹ thuật / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Thái Minh
Cơ học cơ sở / Nguyễn Thị Giang, Đỗ Quang Chấn, Bùi Gia Phi
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Trương Xuân Toàn, Trịnh Xuân Cảng, Phan Thanh Nhàn
  
Bình phẩm, bình luận