Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Thị Giang
Cơ học cơ sở / Nguyễn Thị Giang, Đỗ Quang Chấn, Bùi Gia Phi
H. : Giao thông vận tải, 2016
218tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C9.:C9.00252-5
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M21.:M21.7.00001-640
TV- ĐHCNGTVT-VY: ĐVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
CVY9.:CVY9.00001-4
TV- ĐHCNGTVT-VY: MVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
MVY21.:MVY21.00001-295
Tổng số bản: 943
Số bản rỗi: 797 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình hoá học đại cương / Phạm Hồng Chuyên, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Cúc, Lư Thị Yến
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Trương Xuân Toàn, Trịnh Xuân Cảng, Phan Thanh Nhàn
Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn
  
Bình phẩm, bình luận