Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
H. : Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011
500tr. ; 15cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M7.:M7.8.00001-70
Tổng số bản: 70
Số bản rỗi: 64 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Toán học cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí,Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Giáo trình lý thuyết ô tô / Ngô Hắc Hùng
New English file - Intermediate Student's Book and Workbook / Clive Oxenden
  
Bình phẩm, bình luận