Giới thiệu chung về Thư viện Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Giới thiệu chung về Thư viện Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Giới thiệu chung về Thư viện Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Lịch sử hình thành và phát triển của Thư viện gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Trường. Năm 1996, Thư viện trường thuộc phòng Đào tạo trường Cao đẳng GTVT có 01 CBTV, 01 phòng đọc 50m2, 01 kho 30 m2 với 500 đầu sách.

Ngày 22 tháng 05 năm 2009, Thư viện chính thức được thành lập trực thuộc Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng GTVT tọa lạc trên khu nhà 4 tầng riêng biệt với diện tích sử dụng 1200m2. Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ – ĐHCNGTVT ngày 23 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế về việc tổ chức hoạt động của trường Đại học Công nghệ GTVT thì Thư viện được nâng cấp thành Thư viện Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Từ năm 2011Thư viện được trang bị theo hướng  hiên đại hóa đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhà trường. Đến năm 2019 Thư viện sáp nhập với Trung tâm Công nghệ Thông tin thành TTCNTT-Thư viện. Với thế mạnh về Công nghệ thông tin, Thư viện đang từng bước xây dựng cơ sở vât chất và nguồn nhân lực phấn đấu trở thành một Thư viện điện tử hiện đại với nguồn lực thông tin phong phú, cập nhật đa dạng hóa các loại hình phục vụ nhằm khai thác tốt nguồn thông tin trong và ngoài thư viện để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo NCKH của Nhà trường.

Thư viện điện tử với hơn 100 máy tính được kết nối internet phục vụ việc tra cứu tài liệu và học tập của học sinh, sinh viên
Học sinh sinh viên học tập tại Phòng tự học của Thư viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.