Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc UTT năm 2024

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc UTT năm 2024

Nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tôn vinh giá trị của sách và khuyến khích phong trào đọc sách trong sinh viên, cán bộ giảng viên, các nhà khoa học và người lao động toàn Trường. Đồng thời, tiếp nối truyền thống ngày hội đọc sách UTT hiệu quả, thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.