Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Giáo dục, 2011
271tr. ; 15cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M7.:M7.7.00001-70
Tổng số bản: 70
Số bản rỗi: 60 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh
New English file - Intermediate Student's Book and Workbook / Clive Oxenden
  
Bình phẩm, bình luận