Giới Thiệu Sách: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giới Thiệu Sách: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả: TS. Phan Đức Dũng

NXB: Đại học quốc gia HCM

Năm XB: 2005

Chương 1. Tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *