Giới Thiệu Sách: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giới Thiệu Sách: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả: TS. Phan Đức Dũng

NXB: Đại học quốc gia HCM

Năm XB: 2005

Chương 1. Tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.