Những nguyên lý dành cho các nhà doanh nghiệp .Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh (bí quyết làm giàu)

Những nguyên lý dành cho các nhà doanh nghiệp .Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh (bí quyết làm giàu)

Tác giả: Trương Kiến Trí (biên soạn); Nguyễn Nguyễn Quân – Hồng Khánh biên dịch

NXB: Thanh Hóa

Năm xb: 2009

Khi mở quyển “Kinh Dịch ứng dụng trong kinh doanh” này, từ câu “Tự cường bất tức” của quẻ thứ nhất, tức quẻ Kiền, bạn tiếp tục đọc và nghiền ngẫm, cho đến khi đọc xong quyển sách này có thể giúp bạn giải tỏa được vài đám mây đen bao phủ trên đường kinh doanh của bạn, hoặc tiêu trừ sự mệt mỏi tăng cường sự tự tin cho bạn và gợi 1 chút ánh sáng nào cho bạn….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.