Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Dương Thị Ngọc Thu
Hình học họa hình / Dương Thị Ngọc Thu, Trương Văn Toàn, Đào Thị Hương Giang
H. : Giao thông vận tải, 2016
129tr. ; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
C11.:C11.00087-92
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M24.:M24.2.00001-425
TV- ĐHCNGTVT-VY: ĐVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
CVY11.:CVY11.00001-3
TV- ĐHCNGTVT-VY: MVY [ Rỗi ]  Sơ đồ
MVY24.:MVY24.00001-47
Tổng số bản: 481
Số bản rỗi: 409 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo trình hoá học đại cương / Phạm Hồng Chuyên, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Cúc, Lư Thị Yến
Cơ học cơ sở / Nguyễn Thị Giang, Đỗ Quang Chấn, Bùi Gia Phi
Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn
  
Bình phẩm, bình luận