THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG SÁCH NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG SÁCH NĂM 2022

Để kịp thời bổ sung sách giáo trình, sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Nhà Trường, Trung tâm Công nghệ TT-TV kính đề nghị các Khoa, Bộ môn rà soát danh mục sách giáo trình, sách tham khảo đã được Nhà trường duyệt và đề xuất số lượng bổ sung theo mẫu đính kèm. Gửi bản mềm qua địa chỉ email: thuvien@utt.edu.vn và bản cứng tại Phòng nghiệp vụ Thư viện trước ngày 29/07/2022.
Mọi thông tin xin liên hệ: Ngô Thị Phương –  Trung tâm Công nghệ TT-TV – Điện thoại: 0379 921 751.

Thông tin chi tiết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *