Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Thư Viện UTT

Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Thư Viện UTT

Với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, thái độ phục vụ của cán bộ thư viện nhiệt tình, thân thiện không gian thoãng đãng, sạch sẽ… thực sự trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên, là nơi sinh viên, học viên, cán bộ giảng viên tìm đến để tự học, tra cứu, tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.

1. Nguồn tài nguyên:

*Tài nguyên in:

– Giáo trình: 263 đầu 52619 cuốn

– Tài liệu tham khảo tiếng Việt: 3327 đầu, 17527 cuốn

– Tài liệu ngoại văn tiếng Nga và tiếng Anh: 1025 đầu 2211 cuốn

– Luận án luận văn:306 cuốn

– Báo cáo NCKH:168 đầu 306 cuốn

*Tài nguyên số, tài nguyên điện tử:

– Hơn 2000 đầu tài liệu điện tử bao gồm tài liệu nội sinh, CSDL luận văn, luận án, các tài liệu điện tử khác.

2. Các sản phẩm:

Hệ thống giáo trình: Hầu hết các môn học đã có giáo trình được in ấn đẹp, nội dung có tính cập nhật, số lượng đủ cho sinh viên mượn về cả học kỳ theo thời khoá biểu hoặc theo nguyện vọng của từng cá nhân.

Tài liệu tham khảo tiếng Việt khá phong phú, đa dạng chủ yếu về các lĩnh vực đào tạo của nhà trường như công trình, cơ khí, kinh tế, công nghệ thông tin và các tài liệu về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên …, Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài có các ngôn ngữ Anh, Nga … được mua bởi Nhà trường và sự tài trợ của Quỹ Châu Á, các tổ chức và cá  nhân…

Luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu khoa học do giáo viên, cán bộ, học viên cao học trong trường thực hiện;

CSDL thư mục: có 4921 biểu ghi thư mục giáo trình, tài liệu tham khảo, luận án luận văn, công trình nghiên cứu khoa học;

Bộ sưu tập số nội sinh bao gồm: 306 luận án luận văn; gần 100 đầu giáo trình nhà trường biên soạn.

3. Các dịch vụ:

  • Đào tạo và hướng dẫn bạn đọc sử dụng Thư viện;
  • Phục vụ mượn/trả giáo trình, TLTK, báo-tạp chí;
  • Dịch vụ đọc tại chỗ, phòng học nhóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.