THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN ẤN XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN ẤN XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH NĂM 2022

Để kịp thời in ấn xuất bản sách giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Nhà Trường, Trung tâm Công nghệ TT-TV kính đề nghị các Khoa, Bộ môn rà soát danh mục sách giáo trình đã được Nhà trường nghiệm thu và đề xuất số lượng cần in ấn theo mẫu đính kèm. Gửi bản mềm vào địa chỉ email: thuvien@utt.edu.vn và bản cứng tại Trung tâm Công nghệ TT-TV trước ngày 09/06/2022.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Thương –  Trung tâm Công nghệ TT-TV – Điện thoại: 0983 833 818.

Thông tin chi tiết:

Thông báo về việc in ấn xuất bản sách giáo trình năm 2022

Mẫu đề nghị in giáo trình

Thẻ cá nhân thông minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.