THÔNG BÁO “Tài khoản miễn phí để truy cập vào kho tài liệu số nội sinh của VNU-LIC”

THÔNG BÁO “Tài khoản miễn phí để truy cập vào kho tài liệu số nội sinh của VNU-LIC”

Tài khoản/mật khẩu: dhcngtvt / eac1b20c
Trung tâm Tri thức số là sáng kiến do VNU-LIC (Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN) đề xuất, chính thức ra mắt ngày 01/10/2021 tại địa chỉ:

http://digitalknowledgehub.vnu.edu.vn/

Trung tâm Tri thức số ra đời nhằm kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số độc lập thành một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm tập trung, cung cấp nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các kho tri thức số của hệ thống hiện với gần 200.000 bản ghi bao gồm: luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc mọi lĩnh vực khoa học,…tùy theo chính sách và mức độ chia sẻ của từng thư viện tham gia.

Sau hơn nửa năm ra mắt, số lượng người dùng đón nhận và gia tăng nhanh chóng, đồng thời các yêu cầu từ bạn đọc từ các đơn vị và cộng đồng qua đó cũng tăng lên rất nhiều.

Để đáp ứng các yêu cầu tài liệu từ bạn đọc các đơn vị, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN cấp miễn phí 01 tài khoản (thời hạn truy cập đến 31/12/2022) để truy cập vào kho tài liệu số nội sinh của VNU-LIC gồm 33.793 luận án, luận văn số; 2000 kết quả nghiên cứu và 52.401 kỷ yếu hội nghị, hội thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.